Kutatási-fejlesztési tevékenységek

 • Markerfejlesztés és DNS marker alapú szelekció növény/állatnemesítésben.
 • Növényi gének funkcionális vizsgálata.
 • Rezisztenciagének és biotikus stressz-válasz gének markerezése és izolálása.
 • Herbicid, illetve fungicid rezisztenciát okozó mutációk detektálása és monitorozási célú molekuláris gyorstesztek fejlesztése.
 • Pollenallergiát okozó gének elterjedtségének vizsgálata természetes populációkban.
 • Környezeti monitoring molekuláris genetikai eszközökkel.

Mérési szolgáltatások

 • DNS markerek fejlesztése.
 • Marker alapú szelekció.
 • Genotípus azonosítás molekuláris markerekkel.
 • DNS szekvenálás.
 • Szubtraktív hibridizáció.
 • cDNS klóntárak készítése.
 • Génexpressziós vizsgálatok qPCR-rel.
 • Fás- és lágy szárú növények mikroszaporítása.