Az idei évben a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójának a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara adott otthont. A 3 napos konferenciát Debrecenben a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Böszörményi úti campusán rendezte meg a szervező intézmény. A rangos megmérettetésre mintegy 300 anyaországi és határon túli hallgató nevezett pályamunkáival, amelyeket 27 tagozatba osztottak. A Pannon Egyetem Georgikon Karát 15 oktató, 2 hallgatói zsűritag és 23 hallgató képviselte. Hallgatóink 2 első, 2 harmadik és 5 különdíjjal térhettek haza. A záróünnepség során a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara a 2021. évi OTDK rendezésének jogát átadta az Állatorvostudományi Egyetemnek.

Szívből gratulálunk a rendezvényen részt vevő valamennyi hallgatónak és témavezetőiknek, továbbá köszönjük a zsűritagok odaadó munkáját!

I. helyezés
Fábián Boglárka: Aminosavak emészthetőségének vizsgálata brojlercsirkében és pecsenyekacsában. (Takarmányozástani Tagozat)
Témavezető: Dr. Pál László egyetemi docens

Pacsai Bálint: Epipactis fajok elterjedését befolyásoló tényezők vizsgálata a Dunántúl középső részén. (Természetvédelmi Növénytani Tagozat)
Témavezető: Dr. Bódis Judit egyetemi docens

III. helyezés
Hoffman Barbara: Klímaváltozás hatása a szőlőtermesztésben, a filoxéra populációk vizsgálata. (Kertészeti Tagozat B)
Témavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

Fülöp Bence: A Felső-kiskunsági záródó homokpusztagyepek (Festucetum wagneri) természetvédelmi szempontból kitüntetett jelentőségű növényfajainak termőhelyi jellemzése. (Természetvédelmi Növénytani Tagozat)
Témavezető: Dr. Bódis Judit egyetemi docens, Dr. Sisák István ügyvezető, Dr. Vadász Csaba természetvédelmi őrkerület vezető

Különdíj
Simon Szabina: A nád (Phragmites australis L.) különböző szerveinek lebontási üteme a Balaton és a Kis-Balaton területén. (Környezetgazdálkodási Tagozat)
Témavezető: Dr. Kucserka Tamás adjunktus, Simon Brigitta tanszéki mérnök

Szanati Angéla: PE-GK Kis-Balaton környéki eltérő vízborítású nádállományok összehasonlító fenológiai vizsgálata. (Környezetgazdálkodási Tagozat)
Témavezető: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár

Poós Tamás: A nitrogén és kálium szerepe a hibridbúza tápanyagellátásában. (Növénytermesztéstani Tagozat B)
Témavezető: Dr. Sárdi Katalin professor emerita, Zsittnyán Tamás ügyvezető igazgató

Simon Petronella: Herbicid hatékonyság vizsgálat őszi búzában, Viola arvensis, Apera spica-venti és árvakelésű Brassica napus fajokkal szemben. (Növényvédelmi Tagozat C)
Témavezető: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosy Erzsébet egyetemi docens, Labant-Hoffmann Éva fejlesztő-mérnök

Major László: CYREN EC és a réz egyedi és együttes méreghatásának vizsgálata fejlődő madárembrióban, a fejlődés korai és kései szakaszában. (Növényvédelmi Tagozat B)
Témavezető: Dr. Szabó Rita egyetemi docens, Dr. Budai Péter egyetemi docens