Tisztelt Munkatársak!

A Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskolája (továbbiakban FDI) az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt keretében pályázatokat hirdet kari ösztöndíjak elnyerésére.

I.
Jogosultak köre: A Pannon Egyetemen azon tudományos fokozattal rendelkező, főállású oktatói, akik legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkeznek az egyetemen, illetve a pályázat leadásakor nem töltötték be a 40. életévüket. Ezen fiatal kutatókkal szembeni további elvárás, hogy kutatómunkájukkal kapcsolódnak a FDI kutatási területeihez.

II.
Jogosultak köre: A Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskolájában a meghatározott időszakban ösztöndíjasként abszolutóriumot szerzett doktorjelöltek. Továbbá feltétel, hogy a pályázó kutatása az egyetemen folyó kutatásokba bekapcsolódik vagy közvetlenül ott hasznosul.

Levelem mellékleteként megküldöm a pályázati felhívásokat és a pályázati adatlapot.

A pályázatokat mindkét felhívás esetében zárt borítékban, két példányban 2018. július 2. 12:00 óráig lehet benyújtani a Pannon Egyetem Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszékére.