Molnár Andor a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola állattenyésztési tudományok tudományágában készített: „A takarmányozás hatása egyes fizikai, kémiai, szövettani és mikrobiológiai paraméterek változására brojlercsirkék bélcsövében” „Nutritional modulation of selected intestinal physicochemical, histological and microbiological parameters in broilers”  című doktori (PhD) értekezésének angol nyelvű nyilvános vitájára, melynek , melynek

Időpontja: 2018. szeptember 27. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Konzulens:
Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár, CSc

Az értekezés bírálói:
Dr. Mézes Miklós akadémikus, DSc
Paudel Surya PhD, university assistant

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.