Zsiborács Henrik a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola környezettudományok tudományágában készített: „Hűtött napelemek alkalmazásának műszaki-ökonómiai vizsgálata” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melynek

Időpontja: 2017. december 12. 13:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem (119-es szoba)

Konzulens:
Dr. Pályi Béla egyetemi docens, PhD
Dr. Farkas István egyetemi tanár, DSc

Az értekezés bírálói:
Dr. Péter Erzsébet egyetemi docens, PhD
Dr. Turmezei Péter egyetemi docens, PhD

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.