Wass-Matics Heléna a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola környezettudományok tudományágában készített: „Mikrobiális talajoltóanyagok működőképességét befolyásoló környezeti tényezők vizsgálata” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melynek

Időpontja: 2018. május 25. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezetők:
Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, DSc
Dr. Biró Borbála egyetemi tanár, DSc

Az értekezés bírálói:
Dr. Fekete István főiskolai docens, PhD
Dr. Csitári Gábor egyetemi docens, PhD

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.