Tóth Zsuzsanna a Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola gazdálkodás és szervezéstudományok tudományágában készített: „Konvergencia vizsgálatok az Európai Unióban- A visegrádi négyek felzárkózásának értékelése kiterjesztett konvergencia-index alkalmazásával” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melynek

Időpontja: 2016. június 1. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” ép., I. emelet Kari Tanácsterem

Témavezető:
Dr. habil. Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens, PhD

Az értekezés bírálói:
Dr. Losoncz Miklós kutató professzor, DSc
Dr. habil. Molnár Tamás egyetemi docens, PhD

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.