Tanos Péter a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola környezet-tudományok tudományágában készített: „A Tisza vízrendszerét leíró fizikai, kémiai és biológiai adatsorok vizsgálata többváltozós és idősoros adatelemző módszerekkel” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melynek

Időpontja: 2017. december 1. 12:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezető:
Anda Angéla egyetemi tanár, DSc, habil
Kovács József egyetemi docens, PhD, habil

Az értekezés bírálói:
Bácsiné Béres Viktória tudományos munkatárs, PhD
Menyhárt László egyetemi adjunktus, PhD

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.