Szabó Rafael a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola környezettudományok tudományágában készített: „Polivinilidén-difluorid alapú membránok tárolhatóságának vizsgálata”  című doktori (PhD) értekezésének magyar nyelvű nyilvános vitájára, melynek,

Időpontja: 2020. június 17. 10:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezető:
Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, DSc

Az értekezés bírálói:
Dr. Karches Tamás egyetemi docens, PhD
Dr. Molnár István membrán minőségügyi szakértő, PhD

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.