Sárfiné Illés Bernadett a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola környezettudományok tudományágában készített: „Koromszennyezés hatásainak vizsgálata a kukorica víz- és energiaforgalmára és néhány mikroklíma elemére”  című doktori (PhD) értekezésének magyar nyelvű nyilvános vitájára, melynek,

Időpontja: 2019. március 7. 10:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezető:
Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, DSc

Az értekezés bírálói:
Dr. Szeglet Péter egyetemi docens, CSc
Dr. Varga Balázs tudományos főmunkatárs, PhD

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.