Novák Aliz a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola környezettudományok tudományágában készített: „A CBF 14 gén fényminőségtől függő szabályozása és szerepe a fagytűrés kialakulásában búzában és árpában”  című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melynek,

Időpontja: 2018. november 21. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezetők:
Dr. Galiba Gábor egyetemi tanár, DSc
Dr. Ádám Éva tudományos főmunkatárs, PhD

Az értekezés bírálói:
Dr. Pál Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD
Dr. Hegedűs Attila egyetemi tanár, DSc

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.