Nagy Zóra Annamária a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola növénytermesztési és kertészeti tudományágában készített: „Magyarországon előforduló Vitis sylvestris C.C. GMEL. populációk felkutatása, ex situ megőrzése és összehasonlító vizsgálata molekuláris markerek segítségével” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melynek

Időpontja: 2018. május 24. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezetők:
Dr. Kocsis László egyetemi tanár, DSc
Györffyné Dr. Jahnke Gizella tudományos főmunkatárs, PhD

Az értekezés bírálói:
Dr. Kiss Erzsébet professor emerita, DSc
Dr. Oláh Róbert tudományos főmunkatárs, PhD

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.