Nagy Erzsébet a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola növénytermesztési és kertészeti tudományágában készített: „Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) kloroplasztisz genomjának szekvenálása és elemzése”  című doktori (PhD) értekezésének magyar nyelvű nyilvános vitájára, melynek,

Időpontja: 2019. december 12. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezető:
Dr. Taller János egyetemi tanár, PhD

Az értekezés bírálói:
Dr. Havelda Zoltán tudományos tanácsadó, DSc
Dr. Cseh András tudományos főmunkatárs, PhD

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.