Kormos Éva a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola környezettudományok tudományágában készített: „Agrokemikáliák irritatív hatásainak toxikológiai vizsgálata in vitro rendszerekben” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melynek

Időpontja: 2018. február 5. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezető:
Dr. Budai Péter egyetemi docens, PhD

Az értekezés bírálói:
Dr. Juhász Éva területi képviselő, PhD
Dr. Varga Tamara ügyvezető igazgató, PhD

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.