Jaksa-Czotter Nikoletta a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola növénytermesztési és kertészeti tudományágában készített: „Magyar szőlőültetvények vírusdiagnosztikája új, nagyérzékenységű diagnosztikai módszerrel és kajszi ültetvények fitoplazma fertőzöttségének vizsgálata”  című doktori (PhD) értekezésének magyar nyelvű nyilvános vitájára, melynek,

Időpontja: 2019. november 7. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezetők:
Dr. Várallyay Éva tudományos tanácsadó, PhD
Dr. Kocsis László egyetemi tanár, DSc

Az értekezés bírálói:
Dr. Győrffyné Dr. Jahnke Gizella tudományos főmunkatárs, PhD
Dr. Takács András Péter egyetemi docens, PhD

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.