Horváth Nikoletta a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola környezettudományok tudományágában készített: „THE BASICS OF RESEARCH IN MICROBIOLOGICAL SOIL REMEDIATION PRACTICES” „A Talajjavítás mikrobiális eszközeinek kísérleti megalapozása” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melynek

Időpontja: 2018. január 29. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezetők:
Dr. Biró Borbála egyetemi tanár, DSc
Dr. Budai Péter egyetemi docens, PhD

Az értekezés bírálói:
Dr. Belák Ágnes egyetemi docens, PhD
Dr. Bohus Veronika minőségirányítási mérnök, PhD

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.