Dr. Németh Gyöngyi a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola növénytermesztési és kertészeti tudományágában készített: „Szőlőalanyok szerepe egyes biológiailag aktív anyagok felhalmozódásában a szőlő különböző szerveiben szabadföldi körülmények között”  című doktori (PhD) értekezésének magyar nyelvű nyilvános vitájára, melynek,

Időpontja: 2020. január 28. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezető:
Dr. Kocsis László egyetemi tanár, DSc

Az értekezés bírálói:
Dr. Kocsis Marianna egyetemi docens, PhD
Dr. Hegedűs Attila egyetemi tanár DSc

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.