A Pannon Egyetem Tudományági Doktori és Habilitációs Tanácsa meghívja Önt Dr. Müller Tamás PhD habilitációjának nyilvános részére, melynek során a Vad- és halgazdálkodás védett területen tantárgy keretében Halszaporítási módszerek c. témakörben tanórai előadást, majd azt követően Ex situ conservation biology of European eel in Hungary című téziseit angol nyelven ismerteti.

A tanórai előadás helye és ideje:  PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák F. u. 16. „A” épület nagy dékáni tanácsterem 
Az előadások ideje: 2016. május 4. 10:00 órától

Szakértők:
Dr. Jeney Zsigmond tudományos tanácsadó, NAIK HAKI
Dr. Csengeri István ny. tud. főmunkatárs, NAIK HAKI
Dr. Nagy Szabolcs egyetemi tanár, PE GK

A habilitációs pályázat és a szakértői vélemények a PE GK 233-as szobájában, valamint az Egyetem honlapján az alábbi úton érhetők el: www.uni-pannon.hu (Karok és képzések-Doktori Iskolák-Habilitáció-Habilitációs eljárások- Müller Tamás)