Demeter Krisztián a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola állattenyésztési tudományok tudományágában készített: „Ragadozó halak (csapósügér, (Perca fluviatilis); fogassüllő, (Sander lupcioperca); lesőharcsa, (Silurus glanis)) néhány szaporítás- és nevelés-technológiai elemének vizsgálata üzemi körülmények között”  című doktori (PhD) értekezésének magyar nyelvű nyilvános vitájára, melynek,

Időpontja: 2019. június 24. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezető:
Dr. Bercsényi Miklós professor emeritus

Az értekezés bírálói:
Dr. Urbányi Béla egyetemi tanár, DSc
Dr. Szathmári László ny. egyetemi docens, PhD

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.