Beliczky Gábor Péter a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola állattenyésztési tudományok tudományágában készített: „Kombinált (intenzív-extenzív) harcsanevelési technológia elemeinek vizsgálata a környezeti és termelési paraméterek függvényében”  című doktori (PhD) értekezésének magyar nyelvű nyilvános vitájára, melynek,

Időpontja: 2019. március 14. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezetők:
Dr. Bercsényi Miklós professor emeritus és
Dr. Gál Dénes tudományos tanácsadó, PhD

Az értekezés bírálói:
Dr. Körmendi Sándor ny. egyetemi docens, Phd
Dr. Nagy Sándor Alex egyetemi docens, PhD

Az értekezés megtekinthető a PE Georgikon Karának Könyvtárában és a http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/; oldalon. A vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban észrevételt tehet.