A Pannon Egyetem Georgikon Kar Állattudományi Tanszék 2018. december 21-én (péntek) 10:00-kor a Hal Laboratórium kis előadójában tartja Beliczky Gábor Péter: Kombinált (intenzív-extenzív) harcsanevelési technológia elemeinek vizsgálata a környezeti és termelési paraméterek függvényében című doktori (PhD) értekezésének munkahelyi (házi) vitáját.

Témavezetők:
Dr. Bercsényi Miklós PhD
Dr. Gál Dénes PhD

Bírálók:
Dr. Kerepeczki Éva PhD, tudományos főmunkatárs, NAIK-HAKI
Dr. Körmendi Sándor PhD, nyug. egyetemi docens, KE
Bizottsági elnök: Dr. Dublecz Károly CSc
Titkár: Dr. Molnár Andor PhD

Kérem, hogy a vitán való részvételével segítse az értekezés minél jobb előkészítését a nyilvános védésre.