A Georgikon Kar Diplomaátadó ünnepélyén Rektor úr a Pannon Egyetem Szenátusa javaslatára Áder János Magyarország köztársasági elnöke megbízásából egyetemi tanári kinevezési okiratot adott át Dr. Kondorosy Előd részére.

Dr. Sárdi Katalin egyetemi tanár oktató és kutató tevékenységéért, a hallgatói tehetséggondozásban betöltött szerepéért, a Georgikon Kar és a Pannon Egyetem érdekében kifejtett széles körű szakmai tevékenysége elismeréseként Professor Emerita címben részesült.

Dr. Pálmai Ottó címzetes egyetemi docens a több évtizednyi aktív együttműködésért, a Georgikon Kar támogatásáért, a Georgikon Alapítvány kuratóriumának tagjaként, majd elnökeként végzett tevékenységéért Pannónia Felsőoktatásáért Díj kitüntetésben részesült.

Dr. Weisz Miklós a Georgikon Kar oktatásában betöltött szerepe elismeréseként címzetes egyetemi docens címben részesült.

Munkaköri kötelességét tartósan meghaladó teljesítménye, példamutató magatartása, a közösséget szolgáló eredményes tevékenysége elismeréseként a Pannon Egyetem Georgikon Kar Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült Benedek Zsuzsanna tanszéki mérnök és Dr. Dunai Attila adjunktus, valamint

a Pannon Egyetem Georgikon Kar Dékáni Dicsérő Oklevele kitüntetést vehetett át Beliczky Gábor tanársegéd, Hosszú György műszaki ügyintéző, Németh Szabolcs tanszéki mérnök.

A 2017. naptári évben elért eredményei alapján Doctorandus Primus ösztöndíjban részesült Simon Brigitta PhD hallgató.

Tudományos diákköri tevékenysége alapján Nádasy Miklós Díj kitüntetésben részesült Szanati Angéla környezetgazdálkodási agrármérnök mesterszakos hallgató.

A gyakorlati képzésben betöltött példaértékű munkája elismeréseként „Mintagazdaság” kitüntető címet vehetett át a Varga Szárnyas Kft.

Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk.