Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pannon Egyetem Szenátusa javaslatára Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az agrokémia és talajtan területén végzett tudományos munkásságáért, a tehetséggondozásban, a tudományos utánpótlás nevelésben és a Georgikon Kar angol nyelvű képzései terén elért eredményeiért, szakfelelősi munkája elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Dr. Sárdi Katalin nyugalmazott egyetemi tanár, professor emerita részére. Professzor asszony tanévnyitó ünnepélyünkön nem tudott jelen lenni, a kitüntetés átadására egy későbbi alkalommal kerül sor.

A Tanévnyitó ünnepélyen az alábbi kitüntetések átadására került sor:

Keszthely Város Egyetemi Tanácsa javaslatára Ruzsics Ferenc polgármester úr és Polgár J. Péter dékán úr Bakonyi Károly-díjat adományozott Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár részére.

Rektor úr Pro Universitate Pannonica Emlékérem nagyezüst fokozat kitüntetést adományozott Dr. Lukács Gábor egyetemi docens részére.

Címzetes egyetemi tanári címet vehetett át Dr. Pogány Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa.

„Jó Tanuló – Jó Sportoló” kitüntetésben részesült Török Nándor mezőgazdasági mérnök alapképzési szakos hallgató.

30 éves közalkalmazotti jogviszonya elismeréséül jubileumi oklevélben részesült Dr. Alföldi Zoltán egyetemi docens és Dr. Kondorosy Előd egyetemi tanár.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánunk.