A Pannon Egyetem Szenátusa javaslatára Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere a növénytermesztéstan területén a négy évtizedes, magas színvonalú oktató-kutató munkája, szakvezetői feladatok maradéktalan elvégzése, a Lovászpatonai bíborhere fajtafenntartási feladatainak ellátása elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Dr. Hoffmann Sándor professzor emeritus részére.

A Pannon Egyetem Szenátusa javaslatára Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere a több évtizeden keresztüli lelkiismeretes, mindig hallgatóközpontú és hallgatóbarát oktatói munkájáért, több éves tanszékvezető munkája elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Dr. Kocsondi József nyugalmazott egyetemi tanár részére.

 

Nicola Keziĉ, a zágrábi egyetem professzora a Journal of Central European Agriculture tudományos folyóirat főszerkesztőjeként a Pannon Egyetem Georgikon Kar érdekében végzett tevékenységéért Georgikon Emlékérem kitüntetésben részesült.

A gyakorlati képzés segítésé terén végzett példaértékű munkája elismeréseként „Mintagazdaság” kitüntető címben részesült Tóth Tamás egyéni vállalkozó (Sümeg).

A Georgikon Alapítvány döntése értelmében a folyamatosan kiemelkedő oktatói és tudományos tevékenysége elismeréséül Dr. Tóth Éva adjunktus „Az Év Fiatal Oktatója Különdíj”-ban részesült.

Szabó Dávid a Hallgatói Önkormányzat javaslatára a Hallgatói Önkormányzatban és a Kari Tanácsban végzett munkájáért, a hallgatói rendezvények szervezésében vállalt aktív szerepért Georgikon Bicentenáriumi Ezüst Emlékérem kitüntetésben részesült.

Gratulálunk a Kitüntetetteknek!