A Szenátus Méray László Díj kitüntetésben részesíti az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló vagy az egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszonyukat nyugdíjazás miatt megszüntető azon (volt) oktatóit, kutatóit, akik tevékenységük során az innováció és az egyetem fejlesztés területén az egyetem javára kifejtett kimagasló eredményt értek el és ezzel az intézmény jó hírnevét öregbítették. Rektor úr a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a haltenyésztés, akvakultúra és haltakarmányozás területein hazai és nemzetközi szinten is meghatároz munkássága elismeréseként Méray László Díjat adományozott Dr. Bercsényi Miklós nyugalmazott egyetemi tanár részére.

A Georgikon Kar Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényén Dékán úr a tudományos diákköri tevékenység keretében elért kimagasló eredménye elismeréseként Duduk Vendel Díjat adott át Dr. Bódis Judit egyetemi docens részére.

A 2016. évi publikációs tevékenysége alapján az ÉV Fiatal Kutatója címet Nagy Róbertné Dr. Virág Eszter vehette át.