A Pannon Egyetem Georgikon Kara az EFOP-3.4.3-16-2016-00009 „A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Pannon Egyetemen” című projekt keretében a 2018/2019. tanév tavaszi félévére KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES HALLGATÓK SZÁMÁRA Georgikon Szociális Ösztöndíj pályázatot hirdet.

A PÁLYÁZAT CÉLJA a támogatásra szoruló, minimum jó rendű tanulmányi eredményt elérő, költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók ösztöndíjban részesítése. A megítélt támogatás egy tanulmányi félévre szól és egy összegben kerül kifizetésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 28. 12:00 óra