„A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében” című, EFOP-3.6.1-16-2016-00015 azonosítószámú projekt; „A nemzeti intelligens szakosodási stratégia kutatási fejlesztési irányaihoz illeszkedő intézményi célzott alapkutatások és alkalmazott kutatások emberi erőforrás feltételeinek fejlesztése” tevékenység; „Ösztönző és értékelő rendszerek kialakítása, fejlesztése az oktatók, kutatók, doktoranduszok tudományos produktivitása növelése érdekében” feladata keretében pályázatot ír ki az „Év Fiatal Oktatója” ösztöndíj elnyerésére. A pályázati feltételeket a melléklet tartalmazza.