Gratulálunk minden leendő első évfolyamos hallgatónknak, akik sikeresen felvételiztek a Georgikonra!

Sok szeretettel várunk benneteket a Bulektáborban, a tanévnyitó ünnepségen és szeptembertől az előadó termekben. Kérünk benneteket, hogy gyertek el a Bulektáborba, ahol azon túl, hogy megismerkedhettek leendő évfolyamtársaitokkal, tanáraitokkal, az egyetemmel, értékes információkhoz juthattok a tanulmányaitokkal és a félévkezdéssel kapcsolatban.

A beiratkozásra is a tábor keretei között lesz lehetőség. Emellett színes csapatépítő programokkal várunk benneteket.

Hernádi Hilda Ágnes a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola környezettudományok tudományágában készített: „A talajok olajvisszatartó-képességének becslési lehetőségei pedotranszfer típusú összefüggésekkel”  című doktori (PhD) értekezésének magyar nyelvű nyilvános vitájára, melynek,

Időpontja: 2020. június 30. 10:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezető:
Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, DSc

Szabó Rafael a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola környezettudományok tudományágában készített: „Polivinilidén-difluorid alapú membránok tárolhatóságának vizsgálata”  című doktori (PhD) értekezésének magyar nyelvű nyilvános vitájára, melynek,

Időpontja: 2020. június 17. 10:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezető:
Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, DSc

Tisztelt Mesterszakra Felvételiző Jelöltek!

A behívólevélben közöltek szerint elérhetőek a mester felevételik skype behívási sorrendjei. A felvételi 2020. június 16- án 10:00 órakor kezdődik a közölt sorrendben, jelöltenként 20 perces időközökben.

Kérem, a várható időpontban szíveskedjenek elérhetőek lenni a világhálón!

Sikeres felvételit kívánva,

Üdvözlettel:
Szegleti Csaba
tanulmányi titkár

Kedves Hallgatók!

A 2019/2020-as tanév tavaszi féléves diákigazolvány érvényesítő matricát 2020. június 12-től (péntek) minden héten csak és kizárólag péntekenként 9.00-12.00–ig az „A” épület félemeleti szemináriumoknál kijelölt helyen vehetik át. (Kérjük,hogy az átadóhelyet a Deák F. utca felől a főbejáraton keresztül közelítsék meg.) A matricák érvényesítéséhez nincs szükség időpont egyeztetésre.

Matrica átvételéhez a diákigazolványnak Önöknél kell lennie, ezért azt hozzák magukkal!

A matricákat nem postázzuk és nem „adjuk át elvitelre”.

Átvételkor átvételi elismervényt kell aláírni. Egy hallgató több helyett is eljárhat, amennyiben minden diákigazolványt magával hoz.

  • Maszk használata kötelező!

Egyéb jellegű ügyintézés (pl. jogviszony igazolás kiadása) továbbra is online formában működik, hétköznapokon munkaidőben.

Üdvözlettel:
Oktatási Igazgatóság

Az agrár-felsőoktatás tervezett átalakításának folyamata a törvényjavaslat elfogadásával ténylegesen megerősítést nyert, a hatályos törvényi rendelkezés a magyar Közlönyben is megjelent (MK 125. szám, 2020. május 28.). A Georgikon Kar 2020. augusztus 01. napjától az új Szent István Egyetem részeként működik tovább.

A számos munkacsoportban zajló előkészítő munka folyamatában karunk munkatársai is részt vesznek.

Az új keretek között a kari működés és szervezeti felépítés az év végéig nem változik, a kar és egységei változatlan formában dolgoznak tovább. A Georgikon Campus, Keszthely névvel történő további működés jelzi azt, hogy az oktatást-kutatást támogató és kiszolgáló szervezetek, egységek keszthelyi munkatársai is ennek a folyamatnak a részeként lépnek be az új egyetemi keretek közé. A campus vezetője a campus-főigazgató lesz. A részletes, egységekre, csoportokra kiterjedő egyeztetéseket rövidesen lefolytatjuk, minden jelenlegi munkavállaló számára biztosított a továbblépés.

Az új Egyetem létrehozásával megbízott Előkészítő Bizottság elnöke, Dr. Gyuricza Csaba a folyamatról interjút adott a sajtó munkatársainak.

HTTPS://WWW.NAIK.HU/HIREK/A-REGIO-EGYIK-LEGNAGYOBB-AGRARKEPZESI-INTEZMENYE-JOHET-LETRE-MAGYARORSZAGON

https://hirado.hu/belfold/video/2020/06/03/a-kormany-elinditotta-az-agrar-felsooktatas-modernizalasat

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2020/2021. tanévben is pályázatot hirdet a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak az Egyetem államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik teljesítik a pályázati felhívásban előírtakat.
A pályázat beadási határideje: 2020. június 29. hétfő 12:00
A pályázatot kizárólag az Oktatási Igazgatóság központi címtár azonosítással elérhető Moodle felületén lehet benyújtani (https://moodle.oi.uni-pannon.hu/)
A pályázati feltételeket és a csatolandó dokumentációval kapcsolatos tudnivalókat a Pályázati kiírás tartalmazza.
Az elnyerhető ösztöndíj havi összege 40.000.- Ft (/hó).

Tisztelt Hallgatók!

Korábbi tájékoztatásunkat megerősítve ezúton is értesítem Önöket, hogy a PE Georgikon Kara - mérlegelve az egészségügyi kockázatokat, figyelembe véve a vonatkozó rendeleteket - a záróvizsgákat online formában (hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján) szervezi meg.

A személyes jelenlét nélküli záróvizsgáztatás lebonyolításának útmutatóját itt érhetik el. Kérem, alaposan tanulmányozzák át az útmutatót és a bennük foglaltak szerint járjanak el.

Eredményes felkészülést, jó egészséget és sikeres záróvizsga-időszakot kívánok Önöknek!

Üdvözlettel,
Dr. Polgár J. Péter
dékán